کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ

کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ
شرکت کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ تولید کننده تجهیزات صنایع نفت و گاز

آدرس: مشهد- پارک علم و فناوری خراسان- ساختمان موسسات فناور و دانش بنیان - واحد 216
تلفن : 35425583-051
نمابر : 35425584-051
همراه : 09150085583
تلگرام : 09150085583
کارخانه : 35425525-051

از این نوع پمپ ها جهت ایجاد فشار بالا با دبی محدود با استفاده از نیروی انسانی و بدون نیاز به تجهیزات برقی و پنوماتیک استفاده می شود.این شرکت قادر است با توجه به دستیابی به دانش فنی این نوع از پمپ ها، سفارشات تا psi 10000 را انجام دهد.