کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ

کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ
شرکت کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ تولید کننده تجهیزات صنایع نفت و گاز

آدرس: مشهد- پارک علم و فناوری خراسان- ساختمان موسسات فناور و دانش بنیان - واحد 216
تلفن : 35425583-051
نمابر : 35425584-051
همراه : 09150085583
تلگرام : 09150085583
کارخانه : 35425525-051

بازدید مدیر منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران

بازدید شهردار محترم مشهد و همراهان از غرفه کیان تدبیر در نمایشگاه بین المللی مشهد به مناسبت هفته پژوهش.

بازدید و همایش ها
بازدید مدیر کل محترم فرودگاه های خراسان رضوی از غرفه شرکت کیان تدبیر در نمایشگاه بین المللی مشهد به مناسبت  هفته پژوهش
حضور شرکت کیان تدبیر در تور انرژی در محل پارک علم و فناوری خراسان ،آذر ماه 96
مراسم رونمایی از خودروی ولدینگ تراک توسط استاندار محترم خراسان رضوی در نمایشگاه بین المللی مشهد همزمان با هفته پژوهش


قطعات منفصله ویدکی شیر اطمینان