کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ

کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ
شرکت کیان تدبیر ژرف اندیش پاژ تولید کننده تجهیزات صنایع نفت و گاز

آدرس: مشهد- پارک علم و فناوری خراسان- ساختمان موسسات فناور و دانش بنیان - واحد 216
تلفن : 35425583-051
نمابر : 35425584-051
همراه : 09150085583
تلگرام : 09150085583
کارخانه : 35425525-051

خودرو ولدینگ تراک ویژه عملیات جوشکاری خطوط لوله انتقال گاز می باشدکه در مواقع اضطراری به محل اعزام می ­گردد و کلیه­ ابزارآلات مودنیاز جهت عملیات در داخل خودرو پیش بینی شده است.

باتوجه به کامل بودن امکانات تعبیه شده در خودرو شرایط مناسبی را جهت صرفه جویی در وقت ، امکانات وحمل ونقل برای تعمیر خطوط لوله انتقال گاز فراهم نموده است .

تمامی قطعات این محصول براساس نقشه طراحی وساخته شده است و فرآیند تولید قطعات براساس برش لیزر و خمکاری CNC می باشد.


ولدینگ تراکwelding truck


ولدینگ تراک

خودروی ولدینگ تراک به سفارش منطقه 4 عملیات انتقال گاز ایران
ولدینگ تراک


ولدینگ تراک

خودروی ولدینگ تراک به سفارش منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران

ولدینگ تراک


  ولدینگ تراک
  ولدینگ تراک


  ولدینگ تراک


  ولدینگ تراک
  ولدینگ تراک
  ولدینگ تراک